Villkor

Villkor

 

§ 1 I samband med din serviceanmälan godkänner du att vi använder dina uppgifter för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du godkänner även att ditt spabad står tillgängligt för servicetekniker, som ska ha åtkomst till samtliga sidor på spabadet (70cm). En avgift på 2.400 kronor faktureras om servicetekniker inte kan utföra sitt arbete pga ovanstående eller pga handhavandefel.

§ 2 Om kund vill att tillgängliggörande insats ska utföras görs detta utan att ansvar för möjlighet till återställande åligger Aqaue Pool och Spateknik, Vill kunden försäkra sig om att sådant arbete utförs på rätt sätt ska fackman på området anlitas.

§ 3 Äldre anläggningar kan vara känsliga för att arbete utförs på dem och följdskador kan uppstå vid utförande av reparation/service. Vid möjlighet att varsko kund om detta ska Aquae göra det via telefon eller mejl men då sådant uppstår utan möjlighet till förvarning kan inte Aqaue hållas ansvariga för skada som uppstått på grund av föråldrade eller i övrigt känsliga komponenter i anläggningen.

Exempel på komponenter som kan vara känsliga:

  1. Slangar/rör
  2. Plastkopplingar
  3. Jetmunstycken/vred
  4. Locklyft

 

Tveka inte att kontakta oss på Aquae Pool och Spateknik, Vi kan lämna fast pris på vanligt förekommande fel och försöker alltid att lösa Ditt problem så fort som möjligt!

.

KONTOR

Piteå – Uppsala – Göteborg

telefonnummer

Maila oss